Bij Hotel Maassluis zijn wij erop gespitst u 24/7 te kunnen voorzien van een uitstekende service. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Hierbij is het van belang om ons aan alle wettelijke eisen te houden omtrent het aanbieden van onze diensten. Hierbij houden wij ons onder andere aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing is. Onderstaande privacyverklaring geeft u zicht op hoe wij, Hotel Maassluis, met uw gegevens omgaan. Op deze pagina staat beschreven welke gegevens verzameld worden en voor welke doeleinden deze gegevens verwerkt zullen worden. Tevens benoemen wij in deze verklaring waar uw rechten liggen en hoe u deze rechten uit kunt voeren.

Wie zijn wij?
Hotel Maassluis BV (KvK: 70745277) bevindt zich aan de Govert van Wijnkade 48 in Maassluis. Voor vragen die betrekking hebben op deze privacyverklaring, de verwerkingen van uw gegevens of andere gerelateerde onderwerpen kunt u ons bereiken via ons toegewijde e-mailadres receptie@hotelmaassluis.nl.

Verwerkingen van persoonsgegevens
Wanneer u bij ons een overnachting boekt of een reservering plaatst voor een van onze zalen kunt u verwachten te allen tijde een uitstekende service te ontvangen. Om dit te garanderen, verwerken wij een aantal persoonlijke gegevens. Buiten het verwerken van gegevens voor het verlenen van de overeengekomen service zijn wij verplicht om gegevens te verwerken vanwege wettelijk vastgestelde eisen. Inzicht in de doelen, legitieme grondslagen en bewaartermijnen van de verwerkingen vindt u hieronder.

a) Gastenadministratie
Bij het doen van een online boeking van een overnachting of het plaatsen van een reservering voor de zaalverhuur wordt er gevraagd naar uw:

  • naam; om u bij binnenkomst te kunnen identificeren
  • e-mailadres; voor het versturen van een bevestiging en om contact met u op te kunnen nemen bij eventuele vragen
  • betalingsgegevens; voor het voltooien van het betalingsproces en om een garantie op de kamer te kunnen stellen

Deze gegevens helpen ons om de overeenkomst met u uit te voeren. Dit zijn tevens de gegevens die wij van externe partijen ontvangen wanneer u gebruik heeft gemaakt van een andere boekingswebsites.

Bij aankomst in het hotel zullen wij uw gegevens uitbreiden met uw telefoonnummer. Hiermee kunnen wij snel contact met u opnemen. Bij het inchecken voor een overnachting zijn wij wettelijk verplicht om uw identiteit te controleren middels het bekijken van een identiteitsdocument. Wij zullen nimmer een kopie maken van dit identiteitsdocument. Wij zullen enkel registreren welk type document wij van u hebben ingezien. Gezondheidsgegevens verwerken wij enkel onder uw initiatief en op basis van uw toestemming. Wij verwerken deze gegevens om u beter van dienst te kunnen zijn tijdens uw verblijf en zullen deze gegevens direct na uitcheck verwijderen.

Wij bewaren uw contactgegevens voor een maximale periode van vier maanden na het einde van de overeenkomst. Dit doen wij ter ondersteuning van een eventuele klacht of een eventueel onderzoek van bijvoorbeeld de politie. Wel zijn wij verplicht om enkele van uw gegevens voor een langere periode te bewaren ter behoud van een nachtregister. Betalingsgegevens zullen wij direct na betaling verwijderen uit onze registratie.

b) Restaurant
Wanneer u een tafel wilt reserveren in ons restaurant vragen wij u om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens bieden ons de mogelijkheid om u een tafel toe te wijzen. Bovendien zorgen deze gegevens ervoor dat wij snel contact met u kunnen maken om uw reservering te bevestigen en eventuele vragen over uw reservering te stellen. Dit faciliteert ons om onze dienst op een hoogstaand niveau te leveren. Bij het plaatsen van een reservering wordt ook om uw geboortedatum gevraagd. Antwoord geven op deze vraag is niet verplicht. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor het aanbieden van extra services, zoals het vieren van een verjaardag of speciale aanbiedingen van Hotel Maaslsuis of Restaurant Hven.

Wij bewaren uw contactgegevens voor een maximale periode van 6 maanden na uw bezoek. Dit doen wij om eventuele vragen van uw of onze kant te kunnen onderzoeken.

c) Sollicitatieprocedure
Via onze website kunt u bij ons solliciteren op openstaande vacatures. Hierbij vragen wij u om persoonlijke gegevens in te vullen. Uw naam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres worden door ons gebruikt om op een juiste wijze contact met u op te nemen. Tevens vragen wij u om uw geboortedatum, woongegevens en CV. Deze gegevens worden gebruikt tijdens de initiële screening.

Wij verwijderen uw gegevens direct na het afronden van de sollicitatieprocedure. Indien u daarvoor toestemming geeft, kan Hotel Maassluis uw gegevens voor een langere periode van maximaal 1 jaar bewaren. Dit geeft ons de mogelijkheid om in de toekomst contact met u op te nemen over relevante vacatures.

d) Contact via de website
Op onze website is een contactformulier te vinden. Hiermee kunt u gemakkelijk en snel contact met ons opnemen. Uw naam, e-mailadres en telefoonnummer worden enkel gebruikt voor het beantwoorden van uw bericht. Deze gegevens worden verwijderd binnen een maand na afhandeling van uw bericht.

Delen van uw gegevens
Voor het aanbieden van onze diensten werkt Hotel Maassluis met verschillende partijen. Persoonlijke gegevens zullen niet met derden worden gedeeld, tenzij dit:

a) Noodzakelijk is voor de overeengekomen dienst of hiervoor ter ondersteuning dient Hotel Maassluis heeft als doel om het verblijf van gasten zo goed en gemakkelijk mogelijk te laten lopen voor de gast zelf. Het delen van uw gegevens met andere partijen is hierdoor toelaatbaar wanneer dit noodzakelijk is voor het opleveren van deze afgesproken dienst. Voorbeelden hiervan zijn gegevens die gedeeld worden voor het verwerken van een reservering of het afhandelen van een online betaling.

b) Voortkomt uit een wettelijke verplichting
Wij zullen gegevens delen met derden wanneer dit vereist wordt door een wettelijke verplichting. Een voorbeeld kan zijn wanneer de gemeente of de belastingdienst aanvraag doet op deze gegevens uit belastingtechnisch oogpunt. Het delen van deze gegevens zal op zorgvuldige en beveiligde wijze plaatsvinden.

c) Ter ondersteuning dient van een juridisch onderzoek
Wanneer Hotel Maassluis aan een juridisch onderzoek wordt onderworpen, zullen persoonsgegevens worden gedeeld wanneer dit als noodzakelijk wordt geacht voor het onderzoek. Een voorbeeld hiervan is wanneer er een politieonderzoek plaatsvindt naar een incident in of rondom het hotel.

d) Gebeurt met uw toestemming
Met uw toestemming kunnen wij gegevens delen met externe partijen. Een voorbeeld hiervan is wanneer u uw recht op het overdragen van gegevens wilt uitoefenen. Toestemming voor deze actie moet specifiek zijn: het moet voor alle partijen duidelijk zijn waar toestemming voor wordt gegeven.

Gegevens die wij van andere partijen ontvangen, zoals boekingswebsites, zullen te allen tijde op een veilige manier worden verwerkt. Deze gegevens zijn onderworpen aan de AVG en worden enkel verwerkt voor de in deze privacyverklaring benoemde doeleinden.

De AVG is van toepassing op elk land binnen de EER (Europese Economische Ruimte). Voor een deling van gegevens gebaseerd op een van bovenstaande uitzonderingen zal Hotel Maassluis zich aan alle regelgeving houden die benoemd is in AVG. Voor het delen van gegevens buiten de EER zal Hotel Maassluis extra beveiligingsmaatregelen treffen.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft u een aantal rechten die u jegens ons kunt uitoefenen. Deze wettelijke rechten zijn als volgt:

a) Recht op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij u van u bewaren in te zien. Mocht u het idee hebben dat de gegevens die wij van u verwerken onjuist of onvolledig zijn, kunt u beroep doen op het recht om uw gegevens te veranderen of aan te vullen. In een aantal gevallen (zie artikel 17 van de AVG) heeft u tevens het recht om uw gegevens bij ons te verwijderen. Om deze rechten uit te voeren, vragen wij u om contact met ons op te nemen.

b) Recht op het beperken van verwerkingen
Mocht u het idee hebben dat wij onjuiste gegevens verwerken, of gegevens op een onrechtmatige wijze verwerken, kunt u beroep doen op het recht op beperking van de verwerking. Wij zullen direct het verwerken stopzetten en onderzoek doen naar de rechtvaardigheid van dit verzoek.

c) Recht op het maken van bezwaar
Onder enkele omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat u ons verzoekt om uw persoonsgegevens niet langer te verwerken.

d) Recht op het overdragen van gegevens
Voor gegevens die wij van u verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen of verkregen toestemming heeft u het recht om uw gegevens over te dragen. Dit houdt in dat wij een kopie van de gegevens die wij van u verwerken naar u of een derde partij kunnen opsturen.

Voor het uitoefenen van een of meer van deze rechten of het stellen van vragen omtrent deze rechten kunt u een verzoek indienen via receptie@hotelmaassluis.nl. Wij zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek contact met u opnemen.

Terugtrekken van toestemming
Buiten de bovengenoemde rechten heeft u het recht om gegeven toestemming in te trekken. Dit zal erin resulteren dat wij de verwerking van uw gegevens per direct stop zullen zetten. Uw toestemming intrekken kunt u doen door hiervoor een verzoek in te dienen bij receptie@hotelmaassluis.nl.

Beveiliging
Wij vinden het belangrijk dat zowel u als uw gegevens bij ons veilig zijn. Om uw persoonlijke veiligheid te waarborgen wanneer u bij ons op bezoek bent, maken wij gebruik van camerabeelden. Deze camerabeelden zullen voor een maximale periode van twee weken worden bewaard. Mocht er in deze periode een incidentmelding worden gedaan waarbij camerabeelden informatie kunnen geven, zal Hotel Maassluis gebruik maken van haar recht om de beelden voor een langere periode te bewaren. De bewaartermijn wordt in dat geval verlengd tot het moment dat het incident is opgelost. De camerabeelden zullen enkel met externe partijen worden gedeeld wanneer dit ter bevordering van het algemeen belang zal zijn, zoals voor het ondersteunen van een criminele vervolging.

Hotel Maassluis treft interne technologische en organisatorische maatregelen om u ervan te verzekeren dat toegang tot de gegevens enkel verleend wordt aan hen voor wie dit noodzakelijk wordt geacht. Bovendien worden er erkende coderingstechnologieën toegepast om het versturen van uw gegevens via onze website te beveiligen.

Indienen van een klacht
Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u een officiële klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is in Nederland de officiële instantie die de kennis en bevoegdheid heeft om uw klacht op een juiste wijze te onderzoeken.

Wettelijke verplichting
Buiten de AVG hebben wij als organisatie nog andere wet- en regelgeving waar wij aan moeten voldoen. Een van deze wetten is het Strafrecht, wat ons verplicht een nachtregister bij te houden van onze hotelgasten. In dit nachtregister noteren wij uw naam en woonplaats. Wij zijn verplicht deze gegevens te bewaren voor een periode van 5 jaar. Na het vervallen van deze periode worden deze gegevens verwijderd.

Cookiebeleid
Om de website optimaal te laten draaien, maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die opgeslagen worden op uw apparaat. Het algemene doel van deze cookies is om informatie over een bezoeker van een website te verzamelen. Er kunnen verschillende cookies worden onderscheiden, die allemaal ter specifiek doel dienen.

a) Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk om een website draaiende te houden. Dit houdt dan ook in dat wij deze cookies altijd plaatsen. Echter, deze cookies verzamelen voornamelijk statistieken over het verkeer naar en op de website en zullen geen persoonsgegevens verzamelen.

b) Niet-functionele cookies
Niet-functionele cookies zijn cookies die niet noodzakelijk zijn voor de website om te kunnen functioneren, maar die ons veel inzicht geven in onze bezoekers. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten niet-functionele cookies. Zo laten tracking cookies zien welke websites er nog meer bezocht worden en waar eventuele interesses liggen. Advertentiecookies worden vervolgens gebruikt om gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Aangezien niet-functionele cookies persoonsgegevens verzamelen, zoals het IP-adres, zullen wij altijd voordat wij deze cookies plaatsen toestemming vragen. Toestemming zal in dat geval gevraagd worden bij een eerste bezoek aan de website. Wanneer cookies geplaatst zijn, zullen deze bij elk opvolgend bezoek aan de website standaard actief zijn. Cookies kunnen enkel verwijderd worden via de instellingen van uw webbrowser.

Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de site onjuiste informatie bevat. Hotel Maassluis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische of redactionele fouten die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.